Blish

24 teksty – auto­rem jest Blish.

Gdy idziesz szyb­ciej wiatr moc­niej wieje.

Ale szyb­ciej doj­dziesz do celu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 marca 2014, 18:44

Krop­le deszczu to naj­piękniej­sze cekiny. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 26 marca 2014, 08:24

Szu­kaj nor­malne­go w nienormalnym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 marca 2014, 22:02

Jak ka­mień ciężki, spadła łza na ziemię. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2014, 20:46

Kłamiąc dos­trze­gamy włas­ne słabości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2014, 21:09

Bo naj­gorzej jest sie­dzieć przed pustą kar­tką i nie wie­dzieć jak ją zapełnić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2013, 19:30

Pad­nij na ko­lana i błagaj, a Cię wyśmieją. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 grudnia 2013, 14:07

Wiara w nasze możli­wości, jest ciosem w strach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 października 2013, 17:07

Bru­tal­ność to je­dyna cecha ludzka, której ma­my w nadmiarze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 października 2013, 20:07

Wal­ka zaczy­na się przed star­tem, bit­wa na­tomiast pod­czas biegu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 września 2013, 19:22

Blish

Zeszyty
  • Krótka forma  – myśli, afo­ryz­my, aneg­do­ty i cy­taty, które mi się spo­dobały.

  • Poezja – Ero­tyki, fraszki, haiku oraz li­mery­ki, cu­dow­ne jak dla mnie.

  • Proza – Opo­wiada­nia, fe­lieto­ny, lis­ty z dzien­ni­kami.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blish

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność